Πολιτική Εχεμύθειας

Κατά την επίσκεψή σας στο boutique partyshop και προκειμένου να παραγγείλετε προιόντα, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο boutique partyshop χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το boutique partyshop και το youpi party με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση, και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.